Politica de confidențialitate

SC HGC FM GROUP SRL în calitate de proprietar și administrator al site-ului www.hgc.ro respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea informării sau cererii de ofertă referitoare la serviciile noastre.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC HGC FM GROUP SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC HGC FM GROUP SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dvs. prin intermediul site-ului www.hgc.ro prin completarea unui formular, trimiterea unui email sau apelarea unuia dintre numerele de telefon puse la dispozitie.

Ce informații colectăm

Vom fi nevoiți să vă cerem anumite date personale, pentru a vă putea oferi cel mai concret răspuns sau ofertă de servicii, atunci când acestea sunt solicitate de dvs. prin intermediul website-ului www.hgc.ro, adreselor noastre de email sau prin apelarea unuia dintre numerele de telefon puse la dispoziție.

Noi sau terțe părți vom colecta de asemenea alte date personale despre dvs. sau dispozitivele utilizate de dvs. pentru accesarea website-ului nostru. Facem acest lucru utilizând cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiți Politica de utilizare cookies.

Date de contact

Atunci când ne trimiteți o solicitare pentru a ne întreba despre serviciile pe care vi le putem oferi, vă vom cere anumite date de contact. Datele de contact pot include unele sau toate dintre urmatoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, adresa imobilului (apartament, clădire, spațiu comercial etc.) unde se dorește prestarea serviciilor, numele societății comerciale, emailul societății comerciale, funcția dvs. în cadrul societății.

Date despre dispozitive

Colectăm de asemenea, în mod automat, date referitoare la vizita dvs. pe website-ul nostru. Aceste date pot include unele sau toate dintre urmatoarele: date referitoare la tipul dispozitivului utilizat (smartphone, tableta, laptop) – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul nostru, rezoluția ecranului, date despre sistemul de operare și browserul utilizat.

Datele despre tipul dispozitivului utilizat, browserului și rezoluția ecranului sunt colectate în mod automat de către Google, iar acestea sunt utilizate de către noi pentru a optimiza modul în care se afișează paginile websiteului pentru diferite tipuri de dispozitive – datele sunt anonime și nu pot fi utilizate pentru a vă identifica pe dvs. ca persoană individuală.

Modalități de colectare de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin următoarele modalități:

 • prin formulare de contact de pe site-ul www.hgc.ro
 • prin adresele de email puse la dispoziție: office@hgc.ro, cleaning@hgc.ro, engineering@hgc.ro, pestcontrol@hgc.ro
 • prin apelarea numerelor de telefon puse la dispozitie: 021.222.30.45

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SC HGC FM GROUP SRL le va utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă trimite oferta personalizată de servicii, ca răspuns la solicitarea dvs.;
 • pentru întocmirea formalităților și a documentelor necesare contractării sau vânzarii de servicii (facturi, contracte)
 • transmiterii de oferte și alte informații prin adresa de email, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la serviciile noastre.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SC HGC FM GROUP SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informari în scopuri proprii;

Cui dezvăluim datele dvs. personale

Nu vom vinde, schimba sau distribui în orice fel datele tale personale, fără acordul tău explicit, cu excepția solicitărilor legale, conform prezentei politici de confidențialitate.

SC HGC FM GROUP SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC HGC FM GROUP SRL şi ale site-ului www.hgc.ro, acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

De asemenea, putem dezvălui date cu caracter personal către terțe companii pentru susținerea activităților publicitare (Facebook, Google etc.), organisme financiare, entități care luptă împotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, cu care avem încheiate contracte cu clauze de confidențialitate.

Atunci când SC HGC FM GROUP SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

SC HGC FM GROUP SRL va furniza datele dvs. personale, așa cum sunt enumerate mai sus, angajaților societății, în scopul realizării serviciilor solicitate.

Drepturile dvs. cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. personale

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC HGC FM GROUP SRL numai în scopurile pentru care acestea au fost oferite.

Daca doriți retragerea consimţământului, actualizarea datelor sau ștergerea definitivă a datelor dvs. personale, acest lucru se poate face oricând, prin trimiterea unui email la office@hgc.ro, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dvs. cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la office@hgc.ro

Prevederi speciale legate de minori 

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.hgc.ro, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita servicii sau primi comunicații de la SC HGC FM GROUP SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dvs. la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, SC HGC FM GROUP SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o perioada de 1 an de zile, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Contactați-ne

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dvs. descrise mai sus, ne puteți contacta la adresa de email: office@hgc.ro.

 

Politica de utilizare cookies

 1. Informații generale

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.hgc.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către SC HGC FM GROUP SRL în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 1. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către SC HGC FM GROUP SRL, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile/produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, SC HGC FM GROUP SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
 • facilitarea accesului pentru serviciile oferite;
 1. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terți

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către SC HGC FM GROUP SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.

 1. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile strict necesare

Acestea sunt cookie-uri esențiale care vă permit să navigați pe site-ul nostru și să folosiți caracteristicile sale. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea pe internet.

Cookie-urile de performanță

Acestea colectează informații despre modul în care folosiți website-ul, care sunt paginile vizualizate cel mai des și dacă întâmpinați mesaje de eroare. Acestea nu colectează informații care vă pot identifica, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanță sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționeaza site-ul.

Cookie-uri privind funcționalitatea

Acestea înregistrează alegerile pe care le faceți (cum ar fi limba preferata) și vă oferă caracteristici de utilizare personalizate. Ele pot înregistra modificările pe care le-ați făcut pe site. Informațiile pe care le colectează pot fi făcute anonime. Ele se refera strict la website-ul nostru și nu pot urmări alte website-uri pe care le vizitați.

Cookie-urile de direcționare

Acestea vă furnizează anunțuri sau mesaje relevante în conformitate cu interesele dvs.. Uneori cookie-urile de direcționare sunt legate de alte site-uri, cum ar fi Facebook.

Cele patru categorii de cookie-uri  sunt clasificate fie ca temporare (cookie-uri de “sesiune”) sau pe termen mai lung (“cookie-uri permanente”).

Cookie-urile de “Sesiune” înregistrează acțiunile dvs. într-o singură sesiune de navigare. Această “sesiune” începe atunci când pagina este deschisă și se termină atunci când este închisă. Atunci cookie-urile sunt șterse pentru totdeauna.

Cookie-urile “Permanente” sunt cele care rămân pe telefonul sau computerul dvs. pentru o anumită perioadă de timp. Ele sunt activate automat atunci când vizitați din nou un anumit site.

O altă clasificare între cookie-uri se face în funcție de sursa acestora: cookie-uri “primare” sau  cookie-uri “terțe părți”. Cookie-urile “primare” sunt create de către site-ul  pe care îl vizitați, iar cele “terțe părți” sunt create de către un alt site decât cel vizitat. Site-ul www.hgc.ro permite cookie-uri terțe-părți doar din partea site-urilor aprobate de către companie.

 1. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

 1. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dvs., pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 1. Cum pot fi oprite cookie-urile

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne scrieți la adresa: office@hgc.ro.