SERVICII DE CURĂȚENIE

Echipele HgC fM acționează cu eficiență și profesionalism, munca lor fiind adaptată fiecărui client în parte, conform specificului activității și a necesităților curente. De aceea, angajații HgC fM sunt permanent instruiți pentru a-și îndeplini sarcinile obiectiv și eficient.

Serviciile de curățenie sunt personalizate pentru orice tip de spații și includ toata gama cunoscută pe piață:

 • Servicii de curățenie interioară
 • Servicii de curățenie exterioară
 • Curățenie post-constructor
 • Servicii decapare și recondiționare a pardoselilor
 • Tratamente speciale ale pardoselilor

Serviciile de curățenie interioară se execută în baza unui program strict, adaptat și personalizat fiecărui spațiu în parte, în funcție de necesitățile clienților, pentru a oferi un mediu de lucru sănătos și primitor. Programul de lucru va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul și poate cuprinde prestații lunare, săptămânale sau zilnice. Puteți alege oricare din următoarele operațiuni: aspirare, spălarea pardoselilor, îndepărtarea prafului de pe toate suprafețele – mobilier, corpuri de iluminat, tâmplărie, pereți, tavane și echipamente de lucru, spălarea și igienizarea toaletelor, curățarea obiectelor de mobilier și a obiectelor sanitare, înlocuirea sacilor menajeri, dezinfectarea și înlăturarea mirosurilor neplăcute, spălarea și igienizarea mobilierului și a aparaturii specifice bucătăriilor, curățarea și dezinfectarea gresiei și a faianței, curățarea și igienizarea spațiilor greu accesibile cu ajutorul echipamentelor de curățenie specializate.

Serviciile de curățenie exterioară vor respecta aceeași regulă a unui program personalizat, în funcție de fiecare tip de clădire în parte și a spațiilor exterioare care îi aparțin: parcări, alei, trotuare, căi de acces etc. Astfel, efectuăm operațiuni de: măturare, curățare și spălare manuală sau mecanizată a suprafețelor din parcări, alei și trotuare, înlocuire a sacilor de gunoi și igienizarea recipientelor de depozitare a deșeurilor, desprăfuire și spălare a indicatoarelor, totemurilor și a echipamentelor specifice, desprăfuire și spălare manuală a suprafețelor vitrate exterioare până la înălțimea de 3 metri, recondiționare minoră a suprafețelor exterioare. Ca și în cazul efectuării operațiunilor de curățenie interioară, HgC fM utilizează materiale și soluții atent selecționate și testate pentru asigurarea calității serviciului de curățenie solicitat de către clienți și pentru a respecta mediul înconjurător.

Serviciile de curățenie post-constructor presupun, în esență, degajarea molozului, curățarea geamurilor și a tâmplăriei de stropii de vopsea și var, aspirarea pardoselilor, ștergerea prafului, spălarea, decaparea și lustruirea mecanică a pardoselilor, tratarea cu soluții protectoare a suprafețelor din lemn, curățarea caloriferelor, spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare și a bucătăriilor, curățarea garajelor, subsolurilor și a teraselor, nelimitându-ne doar la acestea.

Servicii de spălare a geamurilor și fațadelor, cu ajutorul alpiniștilor utilitari sau cu ajutorul echipamentelor specifice de ridicare, în funcție de complexitatea locației și de posibilitățile tehnice de prindere. Garantăm atât respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, cât și folosirea unor substanțe de curățare atent selecționate și testate pentru a îndeplini toate exigențele în privința calității muncii efectuate. De asemenea, suntem atenți ca aceste soluții să răspundă nevoii de păstrare a unui mediu verde, sănătos.

Serviciile de decapare și recondiționare a suprafețelor se execută în baza unor analize atent făcute asupra tipului de pardoseală, starea acesteia și a traficului și intemperiilor la care este expusă. Tratamentele se fac cu echipamente profesionale de mică și mare vitezî și cu soluții profesionale selecționate pentru fiecare tip de operațiune în parte.

Tratamentele speciale a pardoselilor includ servicii de cristalizare, recristalizare, sigilare, restaurare, polișare. Tratamentele speciale se fac cu echipamente profesionale de mică și mare viteză și cu soluții profesionale, atent selecționate pentru fiecare tip de operațiune în parte.

MENTENANȚĂ TEHNICĂ

Prin serviciile de mentenanță tehnică, HgC fM are în vedere conservarea stării clădirilor și optimizarea funcționării instalațiilor și echipamentelor aflate în interiorul acestora.

Mentenanța tehnică vizează, de asemenea, funcționarea optimă a instalațiilor, printr-un program de întreținere care poate fi: preventiv, predictiv, corectiv sau reactiv. În acest fel, se asigură creșterea fiabilității și a performanțelor clădirii și scăderea disfuncționalitătilor care pot apărea în timp.

Mentenanța preventivă – are ca scop definirea unui program de mentenanță care vizează prevenirea degradării și a defectării utilajelor.  Astfel se elimină sau se previne mentenanța corectivă și/sau cea reactivă. Activitatea are ca scop detectarea potențialelor probleme cu efectul imediat de a programa intervențiile necesare care vor preveni orice degradare a condițiilor de funcționare.

Mentenanța predictivă – are la baza programarea activităților în funcție de parametrii/indicatorii efectivi de funcționare ai echipamentului și totodată, se realizează prin intermediul urmăririi parametrilor de uzură ai elementelor sau subansamblurilor–cheie ale utilajelor. Se folosesc instrumente specifice (analizatoare de uzură, de vibrații etc.), urmând ca intervențiile de mentenanță să fie realizate înainte de apariția defectului.

Mentenanța corectivă – activitatea se focalizează pe sarcini planificate la intervale regulate de timp prin care se asigură menținerea în stare de funcționare în parametri optimi a echipamentelor.

Mentenanța reactivă – intervenția rapidă asupra echipamentului în momentul în care apar defecțiuni.

Planul HgC fM privind mentenanța tehnică vizează:

 • Reducerea costurilor cu întreținerea, prin prevenirea situațiilor de avarie și menținerea în parametri optimi a instalațiilor.
 • Reducerea și optimizarea costurilor pentru utilități (apă, gaze, energie electrică) prin reglarea instalațiilor și eliminarea pierderilor.
 • Program de mentenanță personalizat pentru fiecare tip de instalație.
 • Siguranța proprietății, controlul și eliminarea rapidă a problemelor de întreținere.
 • Utilizarea performanțelor clădirii (siguranță, confort, eficiența consumurilor) la parametrii proiectați prin monitorizare, verificare, măsurători și reglări ale instalațiilor și echipamentelor.
 • Întreținerea și monitorizarea instalațiilor în conformitate cu legile și reglementările românești și ale Uniunii Europene.
 • Restaurarea și conservarea componentelor clădirii cu păstrarea specificului acesteia.
 • Înlocuirea componentelor uzate înainte de defectarea lor, controale periodice, revizii parțiale și totale, lucrari de mici și mari reparații. În caz de necesitate, HgC fM asigură intervenția rapidă asupra echipamentelor, având echipe disponibile la orice oră din zi și din noapte, în oricare zi a anului.

Serviciile de mentenanță tehnică includ intervenții corective și reactive pentru: instalații sanitare, instalații de încălzire, instalații de ventilație și climatizare, instalații de stingere a incendiilor, instalații electrice, renovări și igienizări.

HgC fM este autorizată să execute servicii de PRAM, ISCIR, proiectare și execuție de instalații electrice, proiectare și execuție de instalații sanitare.

Întreg procesul de mentenanță tehnică se realizează cu echipe de tehnicieni calificați și autorizați, cu ajutorul unor furnizori competenți care ne pun la dispozitie, cu promptitudine, toate echipamentele și consumabilele necesare.

Administrarea tehnică a operațiunilor se face prin intermediul unui software specializat 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, pe tot parcursul anului. Intervențiile se pot face în baza unui abonament lunar sau doar în baza unor comenzi specifice.

DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE, DERATIZARE

HgC fM abordează problemele cauzate de germenii patogeni, de insecte, antropode și de rozătoare cu maximă seriozitate și responsabilitate. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea se va face la cele mai înalte standarde de calitate și eficiență.

La calculul suprafețelor pentru dezinfectare și dezinsecție se va aplica un coeficient de 2,5% dat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin Ordinul 76/1981, în care se regăsesc tavanele, peretii despărțitori, ușile, caloriferele și altele, indiferent dacă înălțimea este mai mare sau mai mică de 2,5 metri, întrucat nu se tratează doar colțurile și pardoseala.

Dezinfecția se efectuează prin pulverizarea unor substanțe cu un spectru larg de folosire împotriva microbilor, bacteriilor și a ciupercilor. Timpul de reacție în care substanțele aplicate își fac efectul este de aproximativ 30 de secunde, până la maximum o oră. Produsele folosite sunt peste 90%  biodegradabile și avizate inclusiv pentru industria alimentară.

Dezinsecția se realizează prin pulverizarea de substanțe pe bază de pulberi fosforice, pulberi care în contact cu apa se dizolvă astfel încât, ori de câte ori se va spăla, vor fi reactivate, asigurând o protecție sporită împotriva insectelor nedorite, de până la trei luni de zile. Aceste substanțe sunt folosite împotriva tuturor insectelor: purici, țânțari, gândaci, viermi, căpușe, arahnide etc.
HGC Facility Management folosește metode de pulverizare a substanțelor practicate la nivelul Uniunii Europene și anume: nebulizare, ceață caldă și rece, gazare, capcane, injectare cu geluri speciale, spray-uri profesionale. De asemenea, substanțele folosite sunt ecologice și sunt omologate de Ministerul Sănătății.

Deratizarea reprezintă operațiunea de combatere a rozătoarele (șoareci, șobolani). Soluția oferită de HgC fM este plasarea de momeli raticide pe bază de cereale, carne, sânge și grăsimi animale care nu mucegăiesc, având în componență substanțe active din generația a treia.
Acestea sunt manipulate de personalul specializat, folosind echipamente moderne și substanțe ecologice. Substanțele se aplică în stații de intoxicare a rozătoarelor pentru a evita consumarea lor de către animalele domestice.

Lucrările de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se execută conform legislației și metodologiilor în vigoare și în functie de destinația spațiului (retail, birouri, industrial, alimentar etc.), respectiv la intervale de timp între o lună și trei luni, minimum de patru ori pe an.

GRĂDINĂRIT

Serviciile de întreținere a spațiilor verzi se desfășoară folosind personal calificat, echipamente și material vegetal corespunzător, cu scopul de a crea ambianțe de lucru interioare și exterioare conform dorinței clientului, urmând ca prestația noastră să devină indispensabilă. HgC fM propune clienților săi, în acest sens, următoarele operațiuni:

 • Amenajarea de rutină (tăierea ierbii, inclusiv îndepărtarea acesteia, întreținerea arbuștilor ornamentali, a copacilor, întreținerea răzoarelor de flori).
 • Consultanța profesională pentru plantarea și întreținerea spațiilor verzi (renovarea grădinilor ornamentale și a spațiilor verzi și noi, inclusiv instalarea de accesorii).
 • Îngrijirea plantelor de birou (întreținere, udare, fertilizare, plantare, inclusiv propuneri profesionale pentru refacerea plantelor de interior).
 • Întreținerea gazonului și a spațiilor ierbate prin cositul mecanizat, greblare, aerarea solului și prin dezmușuroit.
 • Întreținerea plantelor ornamentale, a arbuștilor și a locurilor verzi, special amenajate.
 • Toaletarea de arbori și arbuști, prin ajustarea coronamentului, pentru revigorare, înfrumusețare, suprasarcină sau alte inconveniente, indiferent de înălțime.
 • Defrișarea terenurilor.
 • Mobilizarea de pământ în vederea amenajărilor sau în vederea completărilor.
 • Combaterea dăunătorilor și efectuarea de tratamente fitosanitare.

DESZĂPEZIRE

Serviciile de deszăpezire pe care HgC fM le prestează au următoarele obiective principale:

 • Asigurarea circulației pietonale pe trotuare, accesul către intrările și ieșirile clădirilor, către stațiile mijloacelor de transport în comun, precum și degajarea acestor spații de gheață și zăpadă.
 • Asigurarea accesului rutier în parcările amenajate în condiții de siguranță, în caz de polei, condiții de drum alunecos, gheață sau zăpadă.
 • Asigurarea condițiilor de acces pentru salvare, pompieri și alte urgențe.
 • Degajarea și transportul zăpezii din spațiile exterioare.

În funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice, pot fi desfășurate următoarele tipuri de activități:

 • Degajarea manuală sau mecanizată a zăpezii de pe căile de acces rutier, pietonal sau terasament.
 • Degajarea manuală a gurilor de canal și a rigolelor pentru evitarea formării podurilor de gheață.
 • Împrăștierea materialelor antiderapante pe zonele predispuse apariției stratului de polei, în condiții de formare sau cu caracter preventiv.
 • Împrăștierea materialelor antiderapante, în cel mai scurt timp, dupa începerea ninsorii, pentru a împiedica formarea stratului tasat.
 • Pluguirea ușoară, urmată de tratament antiderapant cu eficiență în condițiile depunerii unui strat de zăpadă de până la 10 cm grosime.
 • Pluguirea grea, urmată de tratament antiderapant cu eficiență în condițiile depunerii unui strat de zăpadă de peste 10 cm grosime.
 • Încărcarea și transportarea, în grămadă a zăpezii, către punctele special amenajate.

CONSULTANȚĂ

Experiența acumulată în domeniu ne îndreptățește să propunem clienților servicii de consultanță pentru optimizarea și/sau externalizarea serviciilor de curățenie și de mentenanță tehnică.

Planul pe care-l propunem cuprinde câteva etape: auditare, propunere de eficientizare și de reducere a costurilor, implementarea unui nou sistem de organizare și optimizare, supravegherea desfășurării activităților după implementare și, respectiv, externalizarea acestor servicii către compania noastră.

HgC fM oferă consultanță clienților în vederea externalizării, internalizării și optimizării serviciilor de curățenie și/sau mentenanță tehnică. Aceste servicii presupun următoarele operațiuni:

 • Audit tehnic și operațional (vizionarea spațiilor, analiza echipamentelor, personal, operațiuni, consumabile).
 • Prezentarea raportului și a concluziilor în urma auditării.
 • Propunerea de optimizare a operațiunilor, procedurilor și serviciilor existente în clădire.
 • Implementarea operațiunilor, procedurilor și a serviciilor propuse pentru optimizare.
 • Supravegherea implementării și a desfășurării operațiunilor pe o perioadă stabilită de comun acord cu clientul (intervalul fiind între o lună și trei luni).
 • Externalizarea sau internalizarea serviciilor de mentenanță tehnică și/sau curățenie.

SERVICII DIVERSE

HgC fM vine în întâmpinarea clienților săi și poate oferi, la cerere, diverse servicii care vă pot face activitatea mai ușoară:

 • Aprovizionarea cu materiale de curățenie și igienă.
 • Aprovizionarea cu materiale de papetărie și cu consumabile.
 • Închirierea de echipamente tehnice.
 • Servicii de curierat.
 • Servicii de spălare auto la locație.
 • Servicii de curățătorie haine.
 • Închirierea de personal calificat și necalificat.
 • Servicii de curățenie hotel (guvernante, cameriste).

Vă oferim și servicii de relocare ce includ: consultanță în vederea relocării spațiilor de birouri sau a celor comerciale, proiectarea spațiului și a compartimentărilor, execuția lucrărilor de compartimentare, electrice și instalații, mutări de mobilier, mutări de echipamente, previzionarea exactă a calendarului în care se desfășoară serviciile de relocare.

Serviciile HgC fM sunt structurate în departamente independente, coordonate de personal de conducere și execuție dedicat, având posibilitatea intervențiilor atât în București, cât și în țară.

Beneficiile oferite de HGC Facility Management clienților săi sunt următoarele:

 • Întreaga gamă de servicii este disponibilă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, pe tot parcursul anului.
 • Disponibilitate de intervenții cu echipele mobile.
 • Serviciile sunt prestate pe întreg teritoriul României.
 • Operatorii sunt profesioniști, au abilități foarte bune de comunicare.
 • Middle management / Management proactiv.
 • Dispunem de un sistem de raportare dezvoltat, în funcție de nevoile clientului.
 • Posibilități multiple de comunicație (telefon, e-mail, sms).